Brněnská přehrada

Brněnská přehrada

Ubytování v Brně Apartmán přízemí Apartmán podkroví Rezervace ubytování Ubytování Kontakt

Brněnská přehrada

Brněnská přehrada se nachází cca 15min. autem nebo 20 min. městskou hromadnou dopravou.

Navštivte stránky, kde najdete velké množství informací o přehradě www.prygl.net.
Brněnská přehrada

Brno v odkazech:

V blízkosti našeho ubytování se nachází množství zajímavých míst města Brna jako např. Brněnská přehrada, planetárium města Brna, BVV - Brněnské veletrhy a výstavy. Více informací naleznete zde:

Hrad Špilberk - Brno
Brněnská přehrada
BVV - Brněnské veletrhy a výstavy
ZOO Brno

Rezervace ubytování

Ubytování v naší vile si můžete rezervovat kliknutím na následující odkaz. Obratem Vás budeme informovat, zda je požadovaná rezervace možná.
Rezervace ubytování onlike zde
Brněnská přehrada

Dříve nazývána Kníničská přehrada podle zatopené obce Kníničky, rozkládá se na řece Svratce asi 8 km severozápadně od středu města Brna na území Bystrce a Kníniček. Začíná hned za ohybem řeky od západu směrem na jih, místy je sevřena stráněmi bývalého koryta řeky a postupuje v délce asi 17 km až k Bystrci. Betonová hráz, vysoká 34,5 m a dlouhá v koruně 120 m, zadržuje na 21 milionů m3 vody v nádrži.

Přehrada z letadla

Údolní nádrž vytváří největší a nejvyhledávanější rekreační středisko města Brna. Nachází se zde velké množství rekreačních zařízení, různá občerstvení a restaurace, které poskytují rozmanité služby turistům (viz dále).

Přehrada

Posledních 5 km vytváří velkou vodní plochu, vhodnou pro jachting a jiné druhy sportů s vyjímkou provozování motorových lodí, což je zde zakázáno. Přepravu návštěvníků po přehradním jezeře zajišťuje Dopravní podnik města Brna (od května 1946) prostřednictvím šesti motorových lodí Praha, Veveří, Dallas, Bratislava, Brno a Pionýr, které s několika zastávkami směřují (po delší trase) od bystrckého Přístaviště až k Veverské Bítýšce. Pohon lodí je zajišťován elektromotorem napájeným akumulátorovými bateriemi a je tedy velice tichý a ekologický. Lodní doprava je v rámci plavební sezóny na přehradě od jara do podzimu.

Brno - přehrada

Centrem přehrady je bezesporu Přístaviště s přilehlými oblíbenými plážemi na Rakovci. Ze zastávky MHD "Bystrc-Přístaviště" se dá pohodlně dostat po ulici Přístavní, lemované bufety, restauracemi a stánky, až na parkoviště pod hotelem Santon (viz Turistika). Odtud míří pěšina přímo k vlastnímu přístavišti lodní dopravy, kde se většinou začíná plavba po přehradě. Nalevo vede cesta (mimo jiné červená turistická značka) kolem budovy loděnic DPMB a minigolfového hřiště až k Rakovci. Napravo od parkoviště pokračuje silnice kolem Panské horky (264 m n.n.) až k hrázi. Pod ní leží menší vodní elektrárna a přírodní památka Skalky u přehrady (rozdílná rostlinná společenství na levém, osluněném, a pravém, zastíněném, břehu hráze). Na druhém břehu silnice pokračuje kolem památníku Františka Šikuly (viz Historie níže) směrem k Sokolskému koupališti a Osadě s odbočkou ke Kníničkám.

Přehrada

Ostatní okolí přehrady má dosti hustou síť značených cest, které turisty dovedou do středu lesnatých oblastí (např. Podkomorské lesy) i do jiných významných míst. Průběžná silnice prochází po severozápadním okraji přehrady kolem Rakovce, Kozí horky (po Rakovci asi nejoblíbenější pláž, s půjčovnou loděk, stanicí záchranné služby a speciální pláží pro děti a neplavce), Rokle, chatové oblasti Jelenice, Obory, hradu Veveří a dále do Veverské Bítýšky. Podél silnice je několik vhodných parkovišť a míst ke koupání i sportovnímu vyžití (tedy již zmíněná Rokle, Kozí horka a další, na druhém břehu je to hlavně Osada a Sokolské koupaliště).

Historie
Myšlenka na výstavbu přehrady vznikla již začátkem 20. století. Podle projektu inženýrů J. azela, K. Lossmana, S. Kratochvíla a A. Homoly z roku 1911 měla nádrž zabránit každoročním povodním na řece Svratce, stát se zdrojem elektrické energie, zásobárnou vody, regulačním prvkem Svratky i rekreačním zázemím Brna. Po architektonické stránce na podobě přehrady spolupracoval architekt Jaroslav Grunt. Projekt byl realizován v letech 1936 - 1940. Dílo v hodnotě 59 milionů korun provedlo ministerstvo veřejných prací a firma Müller a Kapsa ve spolupráci s Českomoravskými strojírnami v Blansku a Vítkovickými železárnami.

Na samém konci druhé světové války v dubnu roku 1945 byla hráz přehrady podminována ustupujícím německým vojskem. Díky osobní statečností hrázného Františka Šikuly, jeho spolupracovníků i postupem sovětské armády bylo nacistům zabráněno v odpálení náloží, jejíž uskutečnění by mohlo způsobit obrovskou katastrofu. Stalo se tak 26. dubna 1945.